MÜÜGITINGIMUSED

 

Üldsätted

 • Veebipoe Metana.eu (edaspidi Veebipood) kaudu pakutava Kauba ostmisel nõustub Klient kõnealuste Veebipoe Müügitingimustega.
 • Veebipood jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Müügitingimustes.
 • Veebipood ei ole kohustatud Klienti muudatustest informeerima. Muudatused jõustuvad koheselt pärast Metana.eu veebilehel avalikustamist.
 • “Veebipood” on Keyas OÜ, registrikood 16228952, asukohaga Eesti, elektronposti aadress hello@metana.eu.
 • “Klient” on Veebipoe mis tahes kasutaja, kes on esitanud Tellimuse ning sõlmib Veebipoega Kauba Müügilepingu;
 • “Kaup” tähendab Veebipoes müüdavaid veebipõhiseid kursuseid või muid tooteid ja teenuseid;
 • “Müügileping” on leping Kliendi ja Veebipoe vahel Kauba ostmiseks Tellimuse alusel;
 • “Tellimus” on sidevahendi abil Kliendi poolt edastatud pakkumus Müügilepingu sõlmimiseks Kliendi ja Veebipoe vahel;
 • Veebipoel on õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid ja pakkumisi, kui Klient on avaldanud selleks soovi sisestades Veebipoes oma elektronposti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
 • Veebipoel on õigus igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata Veebipoe kasutamise kõigile Klientidele või üksikutele gruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada täites Kliendi ees täitmata Müügilepingu.

Teenuse kirjeldus ja tellimuse esitamine

 • Veebipoes saab Tellimusi esitada registreeritud või registreerimata Kliendina. Tellimuste ajalugu näeb Veebipoe keskkonnas ainult registreeritud Klient. Registreerimisel esitatud andmete õigsuse eest vastutab Klient isiklikult. Kui Kliendi andmed muutuvad, tuleb Veebipoele edastatud andmeid samuti muuta.
 • Veebipood võimaldab Kliendil tellida veebipõhiseid kursuseid, millest osavõtmine on peale makse sooritamist võimalik virtuaalselt Metana.eu veebilehekülje vahendusel saades ligipääsu ostetud Kaubale vastavalt selle juures märgitud alguskuupäevale ja muudele tingimustele.
 • Klient on kohustatud kasutama tellitud Kaupa üksnes isiklikult. Tellitud Kauba võimaldamine kolmandatele isikutele on keelatud. Sellise tegevuse tagajärjel võib Veebipood rakendada Müügitingimuste punkti 1.8.
 • Allalaetavat kaupa on Kliendil võimalik digitaalsel kujul kätte saada ja alla laadida veebilingi kaudu. Selliseks Kaubaks on näiteks meditatsioonid ja teatud veebikursused. Allalaadimine toimub kas Veebipoe keskkonnas või saadetakse Kaup Kliendi poolt edastatud elektronposti aadressile läbi pilvelingi (Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer jne). Digitaalseid faile on võimalik alla laadida, kuid allalaadimise link võib aeguda mõistliku aja möödudes (üldjuhul peale 30 kalendripäeva).
 • Teave Kauba ja selle maksumuse kohta on esitatud Veebipoes vahetult Kauba juures. Kauba sisu ja üksikasjade kohta täpsema info saamiseks pöördub Klient Veebipoe poole.
 • Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Hinnale ei lisandu tasu kauba kohaletoimetamise eest, kuna Kaup on allalaetav ja virtuaalne ning sellele ei ole võimalik kohaletoimetamist rakendada.
 • Kauba tellimiseks valib Klient Veebipoest talle sobiva Kauba ja lisab selle ostukorvi.
 • Kliendil on võimalik tellida ühe Tellimusega erinevat Kaupa, sh mitu digitaalset faili. Tellimuse lõpphind on nähtav ostukorvi menüüs real “Kokku”.
 • Kliendil on võimalik ostukorvi sisu muuta kuni Tellimuse esitamiseni. Klient peab maksma Kauba hinna nagu seda on näidatud Veebipoes Tellimuse vormistamise hetkel. Kauba hinda Veebipoes võidakse aeg-ajalt muuta enne Tellimuse esitamist.
 • Tellimuse vormistamiseks täidab Klient Veebipoes nõutud andmeväljad ja vajutab linki “Esita tellimus”. Klient kohustub esitama oma õige ja täieliku nime, kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoninumbrit. Klient vastutab isiklikult esitatud andmete õigsuse eest.

Tasumine ja lepingu sõlmimine

 • Kliendil on võimalus valida Kauba eest tasumine kas ühes või mõnel juhul ka kahes osas. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille eest saab tasuda kasutades pangalinke nagu Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay või Visa/Mastercard kaardimakseid; pangaülekande või arve alusel. Pangalingiga tasumisel tuleb Kliendil vajutada panga lehel lingile “Tagasi kaupmehe juurde”. Kahes osas makstes tuleb Kliendil märkida linnukesega, et nõustutakse püsimaksega, mille järel aktiveeritakse kahekordne püsimakse. Püsimakseid tasutakse arve alusel.
 • Makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
 • Müügileping sõlmitakse alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui Klient valib tasumise kahes osas, siis jõustub Müügileping alates esimese osa laekumisest. Klient ei saa ligipääsu digitaalsetele failidele enne tasumisele kuuluva summa või selle esimese osa laekumist Veebipoe arvelduskontole.
 • Pärast Müügilepingu sõlmimist edastatakse Kliendile kinnitus Müügilepingu sõlmimise kohta ning võimaldatakse juurdepääs ostetud kursusele koheselt või kursuse alguskuupäeval. Kinnitus edastatakse Kliendi poolt antud kontaktandmetele (sh elektronposti aadress, telefon).
 • Kui Müügilepingut ei ole võimalik täita seoses Kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimaluses ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul teate saatmisest.

Taganemisõigus

 • Kauba eest tasumisega annab Klient selge ja üheselt mõistetava nõusoleku teadmisest, et Klient kaotab Müügilepingust taganemisõiguse.
 • Klient kinnitab, et seoses Kauba eripäraga, mis seisneb Veebipoe kaudu kursusele ligipääsu võimaldamises, puudub Kliendil õigus Müügilepingust taganeda.
 • Müügilepingust taganemise võimatus tuleneb võlaõigusseaduse § 47 lg 3 p-st 13, mille kohaselt ei ole võimalik taganeda lepingust, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Kliendi eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Klient kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

Vaidluste lahendamine ja lõppsätted

 • Kui Kliendil on mis tahes kaebusi Kauba kohta, tuleb kaebused esitada esimesel võimalusel Veebipoele elektronposti aadressil hello@metana.eu.
 • Veebipoe kaudu Kauba ostmisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti õigust.
 • Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas, Eesti Vabariigis.
 • Tarbijal on õigus pöörduda kokkuleppe mittesaavutamisel vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või Tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse asjakohase ODR-platvormi.
 • Kõik autoriõigused Metana.eu Veebipoes esitatud teostele kuuluvad Veebipoele või on Veebipood selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse.